Robot Öğrenci Ücret Takibi ( Özel Okul Programı )

( Şimdi Türkçe ve İngilizce )
  Anasayfa /Robot Öğrenci Ücret Takibi ( Özel Okul Programı ), Ncs Net Computer

*** Y E N İ ***
• Okul Servis İşlemleri Yazılımı İle Öğrenci Ücret Takibi Daha Kolay.

• E-Fatura / E-Arşiv Entegrasyon Yazılımımız İle Tüm Öğrencilerinize Tek Veya Toplu E-Fatura Veya E-Arşiv Fatura Kesin.

Özel Okul Programı Öğrenci Kayıt İşlemleri

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ

Öğrenciye ait Giriş, Veli, Banka, Hesap, Aile, Nüfus, Rehberlik, Açıklama girişleri
• Öğrenci kayıtlarına erişim kolaylığı (Ön kayıt, Yeni kayıt, Kontenjan veya Tüm kayıtları tek tuş ile erişim)
• Öğrenci kayıtlarına birden fazla okulda tarama yaparak erişim özelliği
“Kontenjan”, “Ön kayıt”, “Kayıt dondurma”, “Kesin kayıt” seçenekleri ile öğrenci girişleri.
• Kullanıcı tanımlı ücretlendirme seçenekleri.
• Ücretleri değişik Kdv. oranları ile takip edebilme.
• Çek/Senet düzenlemesinde, ödeme tarihinde, borç tutarında, taksit miktarında her türlü değişikliği yapabilme
Tek ekranda tüm öğrenci ve ödeme bilgilerini görebilme
• Öğrenci kaydı üzerinde Kayıt formu, Sözleşme, Senet, Tahsil makbuzu, Tahsilat işlemleri, Fatura işlemleri, Muhasebe entegrasyonu.
• Kullanımı kolay, basitleştirilmiş mükemmel tasarım.Özel Okul Muhasebesi Ücret Takibi
ÖZEL OKUL MUHASEBESİ, ESNEK TAKSİTLENDİRME
Öğrenim ücreti, Servis ücreti, Yemek Ücreti, Devlet teşviki gibi ücretleri farklı vade sayısı
ve tarihleri tek işlemde kolayca planlayabilme.
Devlet desteği teşvik ödemelerine göre hazırlanmış giriş ve taksitlendirme planları ve listeleri
• Taksitlendirme işlemlerinden sonra tek tuş ile hazırlanan otomatik Kayıt formu dökümü, İndirim dilekçesi, Senet dökümleri (Tek senet seçeneği), Mail order talimat formu, OTS talimat formu, Sözleşme dökümü, tahsil makbuzu ve tahsil dekontu dökümleri.
• Tahsil/Tediye işlemlerinin program tarafından hazırlanması ve aynı zamanda muhasebe fişine işlenmesi.
• Alınan Nakit, Çek, Senet, Ots. Sts ve Mail order veya Kredi Kart ödemelerinin anında ilgili hesap planları ile muhasebeleştirilmesi.


Özel Okul Programı Form Ve Sözleşme Dökümleri
• Öğrenci tahsil/tediye işlemlerinde muhasebe hesap planının otomatik oluşturulması.
• A4 kağıda basılabilen tahsil/tediye fişi, senet, form dökümü, İndirim dilekçesi,sözleşmeler.
• Farklı seçeneklerde kullanıcı tercihli toplu veya tek fatura düzenlemesi.
• Öğrenci kayıt formunda “Öğrenci”, “Veli”, “Aile”, “Banka” bilgilerinde detaylıbilgi girişleri ve özel not alanları.
• Kayıt formu girişinde Öğrenci ve Veli Fotoğrafları.
• Geçmiş yıl bilgilerine tek tuş ile erişim.
Öğrenci ücret durumunu, önceden hazırlanmış sınıf fiyat tablolarından otomatik olarak aktarma.
• Ücret girişleri üzerinden esnek iskonto girişleri yapabilme.
• Öğrenci bilgi girişlerinde Öğrenci, Veli, Anne, Baba için gönderilen mesajların e-mail ile SMS.’e açık veya kapalı tutulabilmesi.
• Servis girişlerini Gidiş ve Dönüş ayrıntılarına göre takip edebilme.
• Tüm dökümlerde Microsoft Word, Excel, PDF. HTML. E-mail, Text gibi uygulamalara anında aktarım.


Özel Okul Programı Öğrenci Cari Kartları
ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ CARİ KARTLARI
• Özel Okul programı, Robot Öğrenci ücret ile tek, toplu veya kısmi tahsilatlar yapın.
• Cari kartına tek tuşla erişim, ileri geri arama, çeşitli seçeneklere göre öğrencileri ekranda sıralayabilme.
• Ödemelerin Nakit, Çek, Senet (Elden), Senet (Banka), Ots, Sts, Mail Order ve Kredi Kartı olarak takip edebilme özellikleri. Tahsil işlemlerinin cari kartından anında yapılabilmesi ve tahsil fişlerinin otomatik hazırlanması.
Özel Okul Öğrencilerinin Muhasebe fişlerinin ilgili hesaplara entegre işlenmesi.
• Ödeme işlemlerinde birden fazla Çek/Senet tahsilinin aynı anda yapılabilmesi.
• Borçlu Çek/Senet’e birden fazla kısmi ödeme yapılabilmesi.
• İstenen borcun üstüne gelip işlem yapabilme veya vade sırasına göre otomatik tahsilat işlemleri yapabilme.
Geçmiş yıldan kalan Borçları uyarılı takip edebilme.
• Öğrenci cari kartında öğrencinin kesilmeyen faturaları, toplam borçları, İade edilen tutarları, toplam tahsilatları toplam bakiye bilgilerini görebilme.
• Tahsil edilen veya kısmi ödemesi yapılan bir borcun renklendirilerek ekranda gösterilmesi.
• Tahsil edilmiş bir borcun tarih, fiş no, tahsil tutarı ve bakiye borcunu her tahsil için izleyebilme.


Özel Okul Öğrenci Ücret Takibi İşlemleri
ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ ÜCRET DEĞİŞİKLİKLER/İADE/İPTAL İŞLEMLERİ
• Önceden düzenlenmiş öğrenci ücretinde kolayca değişiklik yapabilme.
• Ücretlerde ilave ve eksiltme işlemlerinin anında güncellenmesi otomatik olarak muhasebe düzenine göre hesaplara borç veya alacak olarak kaydedilebilmesi.
• Ödenmiş bir tahsilin iadesini yapabilme.
• Öğrenci taksit miktarları, vadesi, çek’in senet’e veya senet’in çek’e dönüşmesini yeniden düzenleyen ve buna bağlı muhasebenin güncellenmesini sağlayan işlemler.
İadesi yapılan öğrenci için yeniden ücret ve taksit düzenleyebilme.
• İade işlemlerinde iadeyi Nakit veya Çek, Senet olarak ödeyebilme, bu ödemeleri kullanıcı tarafında girilebilen muhasebe hesaplarına fiş olarak işleme.
• Peşin olarak tahsili yapılan bir ödemenin iadesi.
• Kayıtlı öğrenciyi dondurma.
• Kayıt iptal işlemi yaparken, muhasebe düzenine göre otomatik borçlu hesaplarında kapatılmasını sağlayan entegre özel okul muhasebe işlemleri.


Özel Okul Programı Toplu Çek Senet İşleme
ÖZEL OKUL TOPLU ÇEK/SENET İŞLEME
• Her türlü Çek/Senet ve diğer ödeme tiplerini iki tarih aralığında takip edebilir, durumlarını değiştirebilir, istediğiniz biçimde listeler alabilirsiniz.
Çek kayıtları için Banka adı, Çek no, Keşideci, Ciro eden ve Çek için Açıklama girişlerini hızlı bir şekilde girebilme.
• Toplu giriş işlemlerinde, İlgili sütunun başlığını tıklayarak, tüm kayıtları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralayarak girişlerinizi daha hızlı ve kolay yapabilirsiniz.


Özel Okul Genel Muhasebe Mizan Dökümü
ÖZEL OKUL GENEL MUHASEBE İŞLEMLERİ
Muhasebe fiş giriş işlemleri.
• Özel Okul Öğrenci yazılımı entegre muhasebe işlemleri.
Ön muhasebe işlemleri için ayrı tahsil / tediye işlemleri ve mahsup fişi programı.
• Program tarafından takip edilen entegre öğrenci hesap hareketleri.
• Öğrenci temelli hesap planlarının işlem anında program tarafından otomatik oluşturulabilmesi.
Tekdüzen muhasebe sistemi düzeninde hesap planı tanımlayabilme, alt hesaplar açabilme, listeleyebilme.
• Kurum sabitlerine eklenen Kasa, Çek, Senet, Banka Ots, Mail order, Kredi Kartı için kullanılacak muhasebe hesap kodlarını belirleyebilme, muhasebe fişlerini istediğiniz hesap kodları ile düzenlenebilmesi.
• Banka bilgileri tanımlanırken, bankaya ait muhasebe hesap kodlarını girip, muhasebe fişlerinin istediğiniz hesap kodları ile yazılmasını sağlayan esnek yapı.


Özel Okul Programı Günlük Kasa Föyü

• Borç alacak girişlerinde tutarsız olan kayıtları ortaya çıkaran kontrol ve tek tuşla hatalı fişe erişim.
• Önceki fişlere tek tuş ile erişim.
• Önceki “girişi kopyala”, “bakiye eşitle”, “en son tutarı yaz” gibi kullanıcıya işlem kolaylığı sağlayan fonksiyonlar. İşlenmiş fişlere yeni kayıtlar ekleyebilme.
• İki tarih ile iki hesap kodu arası mizan dökümleri ve 6 kırıma kadar mizan dökümleri alabilme.
• İki tarih ile iki hesap kodu arası hesap dökümleri ve hesap kodu, tarihe göre sıralı dökümler.


Özel Okul Programı Muhasebe İşlemleri Fiş Girişi
Fiş girişi ekranından muhasebe dönem değişikliği yapabilme.
• Birden fazla şubesi olan Özel okullar için Internet uygulamaları. Şube okullardan muhasebe bilgilerini internet üzerinden merkeze gönderen, gönderilen bilgileri merkezde birleştiren, bu bilgilere göre tüm şubelere ortak mizan dökümü hazırlayabilen program.
• Hesap hareketlerini farklı bir hesaba taşıyabilme.
Muhasebe hesap dönemi kapanış ve açılış fişi işlemlerinden sonra, kapanmış bir dönemi açıp değişikliklerinizi yaparak tekrar kapanış fişi uygulayabilirsiniz.


Özel Okul Programı Öğrenci Aylık Ödenecek Çek Senet Listesi


Özel Okul Programı Fatura İşlemleri


ÖZEL OKUL ENTEGRASYON İŞLEMLERİ
• Gelen Öğrenci işlemleri Bankadan gelen ödeme dosyaları ile toplu tahsil İşlemleri yapabileceğiniz entegrasyon sistemi.
• Giden Öğrenci işlemleri Kayıt yapılan öğrenciler anlaşmalı olduğunuz Bankalara Öğrenci, Veli ve Ödeme bilgilerini Bankanın istemiş olduğu dosya formatında gönderen entegrasyon sistemi.
• Bankaya Öğrenci dosyası gönderme
• Diğer muhasebe programlarına entegrasyon dosyası hazırlama (Fatura)
• Diğer muhasebe programlarına entegrasyon dosyası hazırlama (E-Fatura)
E-Defter entegrasyon dosyası hazırlama

ÖZEL OKUL ŞUBELER ARASI KONSOLİDASYON
• Birden fazla şubeli okulların dosyaları merkezde birleştirilerek, ortak raporlar alınabilmektedir.

Özel Okul Toplu Fatura İşlemleri
ÖZEL OKUL FATURA İŞLEMLERİ
E-Fatura / E-Arşiv entegrasyon yazılımımız ile tüm öğrencilerinize tek veya toplu E-Fatura veya E-Arşiv fatura kesin. Programın Toplu Fatura İşlemleri Özelliklerini Kullanarak, Tüm Öğrencilerinize Birkaç Saniyede E-Fatura / E-Arşiv Fatura Gönderin.
Tüm Özel Okul Öğrencileri için toplu fatura planı oluşturma.
Özel Okul Öğrencilerinin Fatura planlarını tek veya toplu yapabilme.
• Birden fazla ücreti farklı tarihlere göre planlayabilme.
Fatura planı yenileme veya tek öğrenci için planlama yapabilme, kesilmemiş faturalar için yeniden tarih, tutar ve vadeler için yeniden planlama yapabilme.
• Kayıt ücreti ile fatura tutarları eşit olmayan öğrencileri yeniden planlanabilmesi için, eksik düzenlenen faturalar bölümüne getiren özel planlama programları.
• Kesilmesini istemediğiniz ayın faturasında değişiklikler yapabilme veya başka aya veya aylara aktarabilme.
• Her türlü fatura formuna adaptasyon, Fatura tasarım programı ile fatura dökümlerinizi kurumunuzun kullandığı fatura formatına göre tasarlayabilme.
E-Fatura / E-Arşiv Fatura Listesi
E-Arşiv fatura olarak gönderilen faturaları listeleyebilirsiniz.
E-Fatura / E-Arşiv Fatura İşlemleri
E-Arşiv Fatura işlemlerinizin gidip gitmediğini kontrol edebilirsiniz.

Özel Okul Programı Toplu Fatura Planı Yenileme
• Fatura numaralarının otomatik olarak düzenlenebilmesi ve şubelere göre numaraları takip edebilme.
Fatura programı ile her türlü harici fatura kesebilme.
Birden fazla Kdv. oranlı ücretlerin fatura kesimi.
• Detaylı veya detaysız fatura döküm seçenekleri.
• İskontoyu göster veya gösterme seçenekleri.
• Fatura kesmeden önce öğrencinin kesilen ve kesilmeyen faturalarını aynı anda görebilme.
• Öğrenci fatura hesaplarını detaylı görebilme.
• Sadece İlgili AY/YIL’da faturası kesilecek olan öğrencilerin ekrana gelmesi.
• Fatura tarihine veya fatura numarasına göre tek tuşla iptal işlemleri uygulamaları. İptal edilen faturaların aynı anda ayrı bir ekranda izlenebilmesi.
• Toplam kesilen ve kesilmeyen fatura miktarlarını tek ekranda görebilme.
• Toplu fatura dökümünü çeşitli seçenekler ile kullanım.

Özel Okul Programı Öğrenci Ücretleri Durumu
ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ LİSTESİ
• Sınıflara göre öğrenci ücret durumu listesi.
• Sınıflara göre ücret durumu grafik döküm.
• Öğrenci ücretlerine göre okul veya sınıf raporları.
• Kayıtlı veya kaydı silinmiş öğrencilerin listesi.
• Peşin ödeyenler veya ödemeyenlerin listesi.
• Öğrencilere yapılan indirimler listeleri.
• Çeşitli indirimlere göre listeler alabilme.
• Ücretlere göre listeler.
• Tahsilat listesi.
• İstediğiniz ücreti seçerek veya çeşitli kombinasyonlarda raporlar elde ederek liste programları hazırlama.
Gelir dağılım tablosu.
• Aylık ödenecek Çek/Senet listesi.
• Pozisyonlara göre Çek/Senet listeleri.
• Ödeme şekline göre değişik varyasyonlarda listeler alabilme.
• Çek/Senet numaralarına göre listeler.
• Tek tuşla Çek/Senet sorgulama.
Kesilen, kesilmeyen, iptal edilmiş faturaların listesi.
• Sınıf listesi.
• Sınıflara göre öğrenci toplamları.
• Servis listeleri, servis cetvelleri.
• Kayıt şekline göre listeler.
• Kayıt olan öğrenci listesi.

Özel Okul Öğrenci Kartı Ve Kesilen Faturalar
Öğrenci Kartı Listesi (Sınıf / Kayıt no sıralı)
Bir öğrenciye ait kimlik bilgileri, borç bilgileri, tahsil bilgileri, kesilen fatura bilgileri A4 formuna dökülmektedir.
Özel Okul Öğrenci Kayıt yenileme formu (Sınıf / Kayıt no sıralı)
Bir öğrenciye ait kimlik bilgileri, ücret durumu, borç bilgileri bir sayfaya bir veya iki adet olarak basılmaktadır.
• Vadesi geçen ödeme listesi.
• Vadesi geçen ödemeler için uyarı mektubu
• Çok amaçlı listeler değişik varyasyonlarda raporlar hazırlayabileceğiniz mükemmel bir program.
Programa girilmiş olan bilgilerin tümünü istediğiniz sırada listeleyebilir, istenirse form üstünde Excel PDF. vb. formlara aktarabilirsiniz.


Özel Okul Programı Gelir Dağılım Tablosu
Okul Öğrenci Servis Güzergahı Takip İşlemleri
OKUL ÖĞRENCİ SERVİS TAKİP İŞLEMLERİ
Servis girişi ve listeleri
• Öğrenci kaydında servis gidiş ve dönüş adresleri için ayrı giriş bölümü.
• Öğrenci servis girişlerinde otomatik güzergaha göre ücret hesaplama
.İki farklı güzergah kullanan öğrencilerin servis ücret hesabı
.Tahsilat işlemi yaparken, servis şoföründe değişik yapabilme
Servis güzergahına göre ücret girişi
.Dönem bazında, Servis hattı ve Servis durumuna göre servis ücret girişi
.Girilen servis hattında bulunan servis güzergahlarının girişi
.Servis hatlarına göre güzergahlar ve ücretler listesi
Servis Listeleri
.Servis şoförüne göre listeler
.Servis hattına göre listeler
.Servis durumuna göre listeler
• Şoföre göre ödeme listeleri
• Şoföre göre vadesi geçenlerin listesi
Şoföre göre ödeme durumu listesi
• Kullanıcı tanımlı servis durumu girişi
(Tam, Yarım, 6 gün, 6 gün yarım gibi)
• Kullanıcı tanımlı servis hattı girişleri


Özel Okul Programı Kullanıcı Yetkileri


OPERATÖR İŞLEMLERİ
Kullanıcı yetkisi işlemleri ile Program veya Kurum kısıtlamaları.
(Birden fazla kurum kullanan kullanıcılarda)
Denetim izi.
Programda yapılan işlemlerin tümü kayıt altına alınır
Hangi kullanıcı tahsil yaptı, hangisi kayıt sildi.
Her an kulanıcılarınızın yaptıkları muhasebe işlemlerini takip edebilirsiniz.
• Bozulan dosyaların bakımı ve yedekleme işlemleri.
• Tüm listeleri dökmeden önce ekranda gözleyebilme, ekrandaki bilgileri Microsoft Word, Excel, PDF. HTML. E-mail, Text gibi uygulamalara anında aktarım.
• Grafik dökümlerle güçlendirilmiş raporlamalar.
• Uzaktaki şubeler ile iletişim.
Sms. ve e-mail ile velilere duyurular.
• Internet üzerinden otomatik program güncelleme.
Video destekli program kullanım kılavuzu.
• Profesyonel tasarım, önerilere açık yazılım.

                                                                                                                        Öğrenci Aidat Takibi Programı Demo
  • NcsLogo
  •   Atatürk Bulvarı No:88/10
         Kızılay / Ankara / Türkiye
  •   +90 312 417 46 04
  •   +90 312 417 02 11
  • info@ncs.com.tr
  • FooterLogo

Hakkımızda

NCS Net Computer Türkiye'de kullanıcıların yazılım ihtiyaçlarını dünya standartlarında ürünlerle karşılamak üzere 1990 yılında Ankara da çalışmalarına başlamıştır. Kaliteli ürünler üretmek için sektörel bazda uzmanlaşmıştır. Devamı...